پرفروش ترین ها

انواع کامپیوتر دوچرخه

  • SIGAM Computer ROX 10 1)  Speed digital Wireless 2)  ANT+ 3 )  power computer 4 )  GPS Track NAVI 5 )  CAD digital wireless 6)  HRM digital wireless 7)  DATA LOG 8)  Training DATA Analysis 9)  IAC+ALTI barometaic 10)  PC MAC Ready

    SIGAM Computer ROX 10 1)  Speed digital Wireless 2)  ANT+ 3 )  power computer 4 )  GPS Track NAVI 5 )  CAD digital wireless 6)  HRM digital wireless 7)  DATA LOG 8)  Training DATA Analysis 9)  IAC+ALTI barometaic 10)  PC MAC Ready

  • ROX GPS 7.0 به راحتی عمل می کند، با این حال مجهز به ویژگی های بالا پایان مانند ناوبری مسیر GPS و اندازه گیری ارتفاع سنج است. شما حتی می توانید بر روی بخش های "مورد علاقه" Strava خود بارگذاری کنید و رقابت کنید. پروفیل های شخصی خود را برای به حداکثر رساندن هر سواری، ایجاد کنید

    ROX GPS 7.0 به راحتی عمل می کند، با این حال مجهز به ویژگی های بالا پایان مانند ناوبری مسیر GPS و اندازه گیری ارتفاع سنج است. شما حتی می توانید بر روی بخش های "مورد علاقه" Strava خود بارگذاری کنید و رقابت کنید. پروفیل های شخصی خود را برای به حداکثر رساندن هر سواری، ایجاد کنید