محصولات بازدید شده

Scott Aspect 950 / 2018

  • جدید

Scott Aspect 950 

سال تولید :2018

24  Speed 

دسته دنده :  SL-M310-8R Shimano

شانژمان :   Altuse-RD-M370 Shimano

خودرو :  CS-HG31-8 Shimano

زنجیر :  KMC Z7

طبق عوض کن :  FD-YT700-TS6 Shimano

طبق قامه :  FC-TY701 Shimano

تنه :  Alloy6061

کمک جلو :  XCT-HLO Santor

سیستم ترمز :  Tektero SCH-F17

وزن : kg 14